Skip to main content
portret_rodowicz

Oddaję Państwu do obejrzenia witrynę, którą zaczynam od historii.
Korzenie, jest to strona moich przodków, gdzie umieściam trzy
DRZEWA GENEALOGICZNE
oraz zbiór zdjęć, które zebrałam pracując nad ksiąką mojej mamy.

Przybliżam moich najbliszych, moich rodziców i dziadków:
PRZODKOWIE.
Moi przodkowie byli bohaterami ubiegłego wieku, postaciami niezwykłymi.

Urodziłam się 9 sierpnia 1938 roku.
Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1963 roku na wydziale grafiki w pracowni książki profesora Juliana Pałki. Otrzymałam tytuł Magistra sztuki.

Od 1961 do 1988 byłam w związku małżeńskim z Adamem Cedrońskim,
z którym mam dwoje dzieci, Elbietę Cedrońską – Santularia ur. 2 lutego 1963 roku
i Michała Cedrońskiego ur. 23 lipca 1964 roku.

8. III. 2008 zawarłam związek małżeński z Bogdanem Kozłowskim.

POTOMKOWIE
Strona internetowa rodziny Rodowiczow i Radawiciusow

herb